Sabtu, 09 November 2013

Soal UAS (Ulangan Akhir Semester) Seni Budaya - Musik Kls. XI dan XII IPA-IPS Semester 1 TP 2013-2014Soal Kelas XI IPA/IPS
Tulislah lagu “Jayalah Negeriku Indonesia” ini berikut liriknya, ke dalam notasi balok dengan nada dasar 1 mol atau F = do
“Jayalah Negeriku Indonesia”

F = do                                                                                       Ciptaan:                                                                            
4/4 Marchia                                                                                Drs. Slamet Priyadi
  .              .           ___         ___          ______
  1  |  5  .  .  1  |  4   3   2   3   3   4  |  5  3  4  5  3  1  3  |  2  .  0
In- dah      e - lok nan permai neg’riku  I n d o – nesi – a
___       ___    ___                     __          ___            ___         ___
3   2  |   1   7   1   2   3   1  |   6  .   5   5   3   4  |   5   3   4   5   4   3   1  |  2   .   0
                  . 
Neg’ri  di Jawa Dwipa Nusan- tara bagaikan zamrud khatulisti – wa
 .              .           ___         ___           ______   __
1  |  5  .  .  1  |  4   3   2   3   3   4  |  5  3  4  5  3  1  3  |  2  .  0
Damai   makmur sentausa neg’ri - ku    I n d o – nesi – a
___       ___    ___                     __          ___            ___    ___    ___
3   2  |   1   7   1   2   3   1  |   6  .   5   5   3   4  |   5   3   4   5   4   2   3  |  1   .   0
                  .
Bermacamacam suku dan a – gama  di  bawah naungan Pancasi – la
Reffrein:
___         ___                   ___       ___
1   7  |  6  7   6   5   1   |   5  .   4  3  3   4  |  5  4  3  1  |  2  .   0
  Ha– yo  m a - ri  se –     m u– a bulatkan tekad baja
 ___      ___   ___         ___       ___   ___         ___               
3   2  |  1   7  1   2   3   5   4   |   3   2  3   4   5   4   5  |  6   6   2   6   |   7  .   0
                   
Mari   kita  berkarya’tuk membangun negara  republik   Indone – sia
 ___      •___   ___         ___        ___    ___         ___    
6   7  |   1   7   6   5   4   4   6   |   5   4   3   2   3   3   3   |   2   2   5   6   |   3  .   0
Neg’riku Indonesia semo – ga tetap jaya untuk s’lama-lama-nya
___       •___   ___         ___        ___    ___         ___    
6   7  |   1   7   6   5   4   4   6   |   5   4   3   2   3   3   3   |   2   2   5   5   |   1  .  0  ||
Neg’riku Indonesia semo – ga tetap jaya untuk s’lama-lama-nya
Selamat mengerjakan!

Soal Kelas XII IPA/IPS
Tulislah ke dalam notasi balok berikut liriknya! Notasi angka lagu “Hymne Wisuda SMAN 42” berikut ini dengan nada dasar  A = do
“Hymne Wisuda SMA Negeri 42”

A=do                                                                                           Ciptaan:
4/4 Hikmat                                                                                    Drs. Slamet  Priyadi                                                                                                                                   
           ___         __          ___                ___          ___              ___         ___    
          0  5 │ 1  .   1  7  .  5 │ 6  3  2  1  .  1 │ 2 .  2  1 .  2 │ 3  .  .
             Ka-mi   haru dan ba-ha-gia  di   ha-ri wi-su-da
         ___          __                         __        __.   
         0  3 │ 2  .  6   5   4 │ 3  2  1 .  3 │ 2  .  1  7   6 │ 5  .  .
             Wi- su- da  siswa   S M A    Neg’ri  Empat dua
          ___           __         __            ___       ___          ___      ___
0       5 │ 1  .  1  7  .  5 │ 6  3  2  1  .  1 │ 2 .  2  1 .  2 │ 3 .  .
   Sungguh  kami tak’kan  lu–pa     I – bu  bapak gu-ru
 __            ___                          __           ___•             
          0  3 │  2   2   6   5   4 │ 3  2  1  .  3 │ 2   2   1   7   2 │ 5  .  .
         Yang t’lah mendidik kami semua dalam menuntut ilmu
Reffrein:
                    __          __                         ___•            ___•         ___•         •__ •   
                   0  5 │ 6  .  6  7  5 │ 3  2  1  .  3 │ 2  .  3  5  .  2 │ 3  2  1  . 
             Te –ri – makasih  guru-ku sungguh mulya bak – ti – mu
                    __          __                          ___•              __•            __•         •__ •    .
                   0  5 │ 6  .  6  7  5 │ 3  2  1  .  3 │ 2  .  3  5  .  2 │ 3  2  1  . 
             A – kan  kuingat   sela-lu    pesan  dan na –se – hatmu
                    __          __                           ___•              __•              ___        
                   0  5 │ 6  .  6  7  5 │ 3  2  1  5  3 │ 2  .  3  5   5  6 │ 1  .  . 
              Ja-di   orang yg berguna bagi  bangsa dan negara        
                    __         __            .     .   .    ___.      .     __.            ___          .
                   0  5 │ 6 .  6  7  5 │ 3  2  1  5  3 │ 2  .  3  5   5  6 │ 1  .  . 
              Ja-di  orang yg berguna bagi  bangsa dan negara 
Selamat mengerjakan!

GURU SMAN 42 JAKARTA MENULIS: Soal UAS (Ulangan Akhir Semester) Seni Budaya - Mu...: Soal Kelas XI IPA/IPS Tulislah lagu “Jayalah Negeriku Indonesia” ini berikut liriknya, ke dalam notasi balok dengan nada dasar 1 mol...

1 komentar: